ΑΡΧΙΚΗ/HOME

Διάφορες εφαρμογές και συσκευασίες για την Trikalinos.
Various design applications for Trikalinos Co.

close

OFFICE Communication Consultants is an awarded company rendering fully services on image & identity design. Having over 10 years experience in communications and design, creates a unique/personal relation with every single client, characterized for its quality, punctuality, defectiveness and originality.

Η OFFICE Communication Consultants είναι μια βραβευμένη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχεδιασμού εικόνας και ταυτότητας. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας και του design, δημιουργεί μια ιδιαίτερη για τον κάθε πελάτη σχέση που χαρακτηρίζεται από την ποιότητα, την συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και την πρωτοτυπία.